Врати се на Почетна страна

Дозволено Бирање на советник до 20.05.2024 16:00:00 часот!!!

Најави се како АПЛИКАНТ
Пријавување за  Циклус  1  /  ФАЗА  4
самовработување 2024  !
На Сите Апликанти кои НЕ ИЗБРАЛЕ СОВЕТНИК,
ќе им БИДЕ ДОДЕЛЕН од страна на АППРСМ!
© Самовработување - 2024