Врати се на Почетна страна

Дозволено Бирање на советник до 22.04.2024 23:59:59 часот!!!

Најави се како АПЛИКАНТ
Пријавување за  Циклус  1  /  ФАЗА  2
самовработување 2024  !
На Сите Апликанти кои НЕ ИЗБРАЛЕ СОВЕТНИК,
ќе им БИДЕ ДОДЕЛЕН од страна на АППРСМ!
© Самовработување - 2024